ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA

Prof.Dr. Tunay Şentürk


Ritim bozukluğu nedir, nasıl seyreder ve sebepleri nelerdir?

Yazar: Tunay Şentürk 03 Kasım, 2019

Kalbimizin tıpkı bir şehrin elektrik şebekesine benzer bir sistemi olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekte de sağ kulakçıkta yer alan ana merkezden (sinus düğümü) çıkan uyarılar kulakçıklarla karıncıklar arasında yer alan bir ara istasyondan (atriyoventriküler düğüm) kısa bir bekleme ile geçtikten sonra yine özelleşmiş iletim yolları ile karıncıklara yayılır ve böylece ana merkezde üretilen elektriksel uyarı tüm kalp kası hücrelerine iletilerek kalbin kasılmasını sağlamış olur. Çok çeşitli nedenlerle kalbin bu normal uyarı ve ileti sisteminde aksamalar oluşabilir. Bazen de doğuştan olan ek yollar iletimde adeta kısa devrelere yol açarak taşikardi dediğimiz hızlı kalp atışlarına neden olabilirler. Ayrıca bazen kalbin herhangi bir yerinden kalbin yukarıda sözü edilen ana uyarı merkezinin denetimi dışında uyarılar çıkabilir ve hızlı atışlara neden olabilirler. Bunlar bazen ani başlayan kısa süreli nabzın hızlanması şeklinde supraventriküler taşikardi bazen tekleme şeklinde ekstra uyarılar bazen de ölümcül olabilen ventriküler taşikardi şeklindeki ritim bozukluklarıdır. Bu ritim bozukluklarının tanısı konulmadığı takdirde hangi tedavi yöntemini uygulanacağı belirlenemez.

Elektrofizyolojik çalışma nedir ve kimlere yapılır?

Elektrofizyolojik çalışma denilen bu tanı yöntemi ile kasık ve / veya boyundan damar içine yerleştirilen ince kılıflardan geçirilerek kalbe ulaştırılan elektrod kateter denilen ince teller yardımıyla kalbin içinden doğrudan alınan elektrik sinyalleri gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile değerlendirilerek normalden sapmalar araştırılır. Bu sayede kalbin ana merkez uyarı sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı ve uyarıları ileten sistemin işlevini güvenle görüp görmediği anlaşılabilir. Bu sadece tanısal bir işlem olup eğer çarpıntı/ritim bozukluğunun tipi belirlenebilirse sizinle konuşularak tedavisi için ablasyon gerekli ise aynı seansta yapılabilecektir. Çoğu kez hızlı atma şeklinde çarpıntı yakınması olan hastalarda, hastanın yakınma nedeni olan hızlı atışlar özel yöntemlerle kalbin içine yerleştirilen bu tellerden (çalışmanın amacına ve ritim bozukluğunun türüne göre 2-4 adet) verilen uyarılarla oluşturularak meydana geliş nedenleri araştırılır. Böylece kısa devrelerin varlığı saptanırsa radyo dalgaları ile noktasal enerji verilerek çarpıntı tamamen tedavi edilmiş olur. Ya da eğer çarpıntıyı oluşturan bir odak saptanırsa yine radyo dalgası enerjisi verilerek ortadan kaldırır. Buna kateter ablasyonu tedavisi adı verilir.. Bu işlem özel eğitimli elektrofizyolog kardiyolog hekimler, hemşireler ve teknisyenden oluşan bir ekip tarafından yapılmaktadır. Elektrofizyolojik çalışma sırasında kalbin içinden test uyarıları verildiğinde çarpıntı hissedebilirsiniz. Ya da kalbe verilen uyarılarla sizin esas yakınmanız olan çarpıntı meydana getirildiğinde benzer hissi duyabilirsiniz. Bazen hızlı atış şeklindeki ritmi uyardıktan sonra düzeltmek için dışardan elektrik şoku vermek gerekebilir. Şok verme işleminden önce çoğu kez sizi uyutacak ilaç verileceğinden ağrı duymazsınız. Tanısal amaçla yapılan elektrofizyolojik incelemeler 30-60 dakika kadar sürer. İşlemden sonra kateterler çekilir baskı ve kum torbası uygulanır. Ertesi gün taburcu olunur.

İşlemin Riskleri Nelerdir?

Bu işlemler temelde düşük riskli uygulamalardır. Ancak her işlemde olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Ölüm olasılığı çok düşüktür. Nadiren işlem sırasında kalp kasının delinmesine bağlı olarak kalp zarları arasına sıvı sızabilir. Damara giriş yerlerinde olguların % 2-3’ünde kanamalar, deri altına kan sızmaları ve buna bağlı şişlikler ve ağrı olabilir. Ancak çoğunlukla bunlar önemli sorun oluşturmaz ve kendiliğinden düzelir.

Elektrofizyolojik çalışma ile elde edilen veriler başka bir tanı yöntemi ile sağlanamaz. Çoğu kez diğer tanı yöntemleri yetersiz kaldığı zaman uygulanır. Dolayısı ile ritim bozukluğunun tipi tanısı belirlenemediği takdirde medikal veya ablasyon tedavisi de yapılamayacaktır. Eğer sonradan Elektrofizyolojik çalışma yaptırmaya karar verilirse kardiyoloji servisine gelerek randevu tarihi alarak anjiyografinizi verilen tarihte yaptırabilirsiniz.

Elektrofizyolojik çalışma sonrasında yapmanız gereken yaşam tarzı değişiklikleri doktorunuz tarafından taburcu edilirken anlatılacaktır. Bunlar genel olarak yağlı yiyeceklerden uzak durmak, fiziksel egzersiz yapılması, kilo kontrolü ve sigarayı bırakmaktır.

Benzer Makalelerden Bazıları


Ablasyon

Kateter ablasyonu, kalbin çok hızlı atmasına neden olan belirli durumları tedavi etmek için kullanılan bir prosedürdür.

Detaylı Bilgi
Balon ve Stent İşlemleri

oroner Arter Hastalığı (KAH) kalp adalesini besleyen ve koroner arterler olarak adlandırılan atardamarların daralma veya tıkanması ile kan akımının kısmi yada tam kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklara denir.

Detaylı Bilgi
Kalp Pilleri ve Şok Cihazları

Kalbin ileti sistemi hastalıklarına, kalp yetersizliğine ve bazı yapısal kalp hastalıklarına bağlı olarak kalpte hayatı tehdit edici ritim bozuklukları (ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon) gelişebilir.

Detaylı Bilgi