KALP PİLLERİ VE ŞOK CİHAZLARI(ICD)

Prof.Dr. Tunay Şentürk


Kalp pilleri ve şok cihazları nedir? Kimler için ihtiyaç duyulur?

Yazar: Tunay Şentürk 03 Kasım, 2019

Kalbin ileti sistemi hastalıklarına, kalp yetersizliğine ve bazı yapısal kalp hastalıklarına bağlı olarak kalpte hayatı tehdit edici ritim bozuklukları (ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon) gelişebilir. Bu gibi durumlarda ani kardiyak ölüm denilen olay meydana gelebilir. Ani kardiyak ölüm için risk taşıyan hastalara ve özellikle kalp yetersizliği hastalarında meydana gelecek tehlikeli ritim bozukluklarından koruma amaçlı hastalara implante edilebilen kardiyak defibrillator yani elektro şok özelliği olan kalp pili gerekmektedir. Bu cihaz kalbin çalışma fonksiyonlarında bir iyileşme sağlamayıp sadece koruma amaçlı kullanılmaktadır. Cihaz tehlikeli ritim bozukluğu geliştiği durumda bunu tespit eder ve gereken durumlarda şok uygulamsını yapar ve gerektiği durumlarda pil vazifesini yerine getirir.

Implante edilebilen kardiyak defibrillator (ICD) nerede, nasıl ve kim tarafından yapılır, tahmini süresi nedir?

İşleme hastayı uyutmadan lokal anestezi (bölgesel uyuşturma yöntemi) ile pil takılacak bölgenin uyuşturulması ile başlanır. Hastanın sol veya sağ köprücük kemiğinin 1-2 cm altında cilt altı bölgesine pili içerisine alacak kadar genişlikte cep açılır. Kalbe giden büyük toplardamarların içinden lead (pil kablosu) denilen ve kalp ile cilt altına yerleştirilecek jeneratör arasındaki iletiyi sağlayacak olan ince teller kalp odacıklarına 1 veya 2 adet yerleştirilir. Daha sonra bu elektrotlar cilt altına yerleştirilecek olan jenaratöre bağlanır. Bu işlem yaklaşık 30-60 dakika kadar sürer ve hastanede yatış süresi yaklaşık 1-2 gündür. İmplante edilebilen kardiyak defibrillator (ICD) takma işlemi anjiyografi (veya kateter) laboratuvarında yapılmaktadır. Kalıcı kalp pili takma işlemi özel eğitimli girişimsel kardiyolog hekimler, hemşireler ve teknisyenlerden oluşan bir ekip tarafından yapılmaktadır.

Implante edilebilen kardiyak defibrilatör (ICD) uygulaması sırasında işlem ile ilişkili istenmeyen olaylar (komplikasyonlar) söz konusu olabilir mi, işlemin riski nedir?

Implante edilebilen kardiyak defibrillator uygulaması küçük ölçekli bir cerrahi işlemdir. Dolayısıyla uygulamada komplikasyon dediğimiz istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bu oran yeni takılacak kalp pili işlemi için % 4-5, daha önce pil takılmış ancak ömrü bitmiş pil jenaratör değişimi için % 2-3’tür. Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlar arasında damara girerken akciğer zarının yırtılması, toplardamar yerine iğnenin atar damara girmesine bağlı kanamalar, ritim bozuklukları, leadin (iletim kablosu) yerleşim yerinden ayrılması, kalp duvarlarında delinme, kalp toplardamarında zedelenme delinme, kalp etrafında sıvı-kan toplanması, cerrahi yara yerinde kan toplanması ve işlemden sonra yara yerinin enfekte olması(mikrop kapması) olasılıklar arasında sayılabilir. Yara yeri enfeksiyonunu önlemek üzere koruyucu antibiyotik tedavisi hastalara verilmektedir. Bunların dışında uzun süreli takiplerde bazen elektrod tellerin uygulandığı toplardamarlarda tıkanma ve buna bağlı sorunlar oluşabilir. Yine nadiren kalp pili takıldıktan bir süre sonra, pil jeneratörü veya kablolar kendiliğinden cilt dışına çıkabilir. Bu durumda kalıcı kalp pili cebinin yeniden açılarak onarımı gerekebilir.

Benzer Makalelerden Bazıları


Ablasyon

Kateter ablasyonu, kalbin çok hızlı atmasına neden olan belirli durumları tedavi etmek için kullanılan bir prosedürdür.

Detaylı Bilgi
Balon ve Stent İşlemleri

Koroner Arter Hastalığı (KAH) kalp adalesini besleyen ve koroner arterler olarak adlandırılan atardamarların daralma veya tıkanması ile kan akımının kısmi yada tam kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklara denir.

Detaylı Bilgi
Elektrofizyolojik Çalışma

Kalbimizin tıpkı bir şehrin elektrik şebekesine benzer bir sistemi olduğunu biliyor muydunuz?

Detaylı Bilgi