ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

Prof.Dr. Tunay Şentürk


Prof.Dr. Tunay Şentürk
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD
16059 BURSA, TURKEY
Tel: +90 (224) 2951664

TARİH İŞ TECRÜBESİ
10/1999-10/2004 Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık öğrenciliği
05/2005-05/2006 Askerlik Hizmeti
Harp Okulu Hastanesi
10/2004-11/2009 Uzmanlık sonrası çalışma
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Uzman Doktor
13/11/2009 Öğretim Üyeliği
Halen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD öğretim üyesiyim
TARİH EĞİTİM
1990-1993 Bursa Yıldırım Beyazıd Lisesi
1993-1999 İstanbul Üniversitesi Tıp Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1999-2004 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
2003 AKADEMIKA, İyi klinik uygulamalar eğitimi
2004-2009 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Uzman Doktor
09/2006-21/06/2013 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı'nda Doktora
2014-2015 University of Minnesota, Electrophysiology, (Tübitak yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu)

TARİH AKADEMİK ÜNVANLARI ALDIĞI TARİHLER
1993 Tıp Doktoru
10/11/2004 Kardiyoloji uzmanı
13/11/2009 Yardımcı Doçent
23/03/2012 Doçent
21/06/2013 Farmakoloji doktorası (PhD)
TARİH KLİNİK ARAŞTIRMALAR, ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMALAR
2003 EXTRACT TIMI 25
2006 SEPIA
2007 ETERNAL
2009 TRILOGY ACS
2009 EFC-TAO
2013 ODDYSEY trial
2014-2015 University of Minnesota, Electrophysiology, (Tübitak yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu)

ARAŞTIRMA ve İLGİ ALANLARI
1 Aritmi, Elektrofizyoloji
2 Perkütan koroner girişimler
3 Kalp yetersizliği, kalp transplantasyonu
4 Koroner arter hastalıkları, Hipertansiyon
5 Akut koroner sendromların patofizyolojisi
6 Miyokardiyal iskemi reperfüzyon, apoptozis
ARAŞTIRMA PROJELERİ
1 Akut koroner sendromlu ve kararlı angina pektorisli hastalarda M30 ve M65 düzeyleri, bu düzeylerin prognoz, koroner arter hastalığının şiddeti ve risk belirlenmesindeki rolü TÜBİTAK: 108S112 (Araştırmacı)(Tamamlandı).
2 Sıçanlarda uzun süreli iskemi-reperfüzyon modelinde n-asetil sistein ve trimetazidin’in s100b, oksidatif stres ve apoptozis üzerindeki etkisi. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu: UAP(T)-2009/6 (Doktora tezi).
3 Arterial Elasticity and Splanchnic Bed Volume Assessment in Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2014-2015)

ÜYELİKLER
1 Türk Kardiyoloji Derneği
2 European Society of Cardiology, "Future Leaders in Cardiology" Grubu
3 Bursa Yıldırım Beyazid Liseliler Derneği
ÖDÜLLER
1 XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Kasım 2004, Antalya. T. Şentürk, D. Yeşilbursa, O.A. Serdar, Z. Serdar, S. Sağ, J. Cordan. "Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda N-asetil sisteninin oksidatif stres ve QT dispersiyonu üzerine etkisi" başlıklı çalışması ile Günün Posteri Ödülü
2 XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Kasım 2005, Antalya. T. Şentürk, E. Sarandöl, K. Karaağaç, S. Erdinç, A.A. Kaderli, İ. Baran, B. Özdemir, S. Güllülü, A. Aydınlar, J. Cordan. "Akut koroner sendromlu hastalarda serum paraoksonaz aktivitesi ile koroner arter hastalığının şiddeti ve erken dönem prognoz ile ilişkisi" başlıklı çalışması ile Günün Posteri Ödülü
3 Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, November 28 December 02, 2007, “A.A. Kaderli, T. Senturk, B. Özdemir, İ. Baran, A.R. Kazazoğlu, E. Ekicibaşı, A. Aydinlar. Association of microalbuminuria with presence and severity of coronary artery disease in non-diabetic cases” çalışması ile mansiyon ödülü


1. T. Sentürk, A. Tütüncü, B. Ozdemir, O. Ozdabakoğlu, S. Aydin, I. Baran, S. Güllülü, V. Savci, A. Aydinlar., "Serum choline levels in patients with stable angina and acute coronary syndromes: relation to the severity of coronary artery disease.", Coronary Artery Disease (ISI), cilt 21(8), 466-71, 2010

2. S. Eryilmaz, A. Aydinlar, T. Senturk, A. Ursavas, A.A. Kaderli, B. Ozdemir., "Continuous positive airway pressure therapy improves arterial elasticity in patients with obstructive sleep apnea.", Respiratory Medicine (ISI), cilt 104(10), 1571-6, 2010

3. T. Senturk, A. Aydinlar, Y. Yilmaz, A.O. Yılmaztepe, O. Ozdabakoglu, E. Ulukaya. Serial changes in circulating M30 antigen, a biomarker of apoptosis, in patients with acute coronary syndromes: relationship with the severity of coronary artery disease", Coronary Artery Disease (ISI), cilt 20(8), 494-8, 2009

4. M. Fazlioğlu, T. Sentürk, E. Kumbay, A.A. Kaderli, Y. Yilmaz, B. Ozdemir, İ. Baran, A. Aydinlar., "Small arterial elasticity predicts the extent of coronary artery disease: Relationship with serum uric acid.", Atherosclerosis (ISI), cilt 202(1), 200-4, 2009

5. Baran, B. Ozdemir, S. Gullulu, A.A. Kaderli, T. Senturk, A. Aydınlar, "Prognostic value of viable myocardium in patients with non-Q-wave and Q-wave myocardial infarction.", Journal of International Medical Research (ISI), cilt 33(5), 574-82, 2005

6. A. Aydinlar, T. Sentürk, B. Ozdemir, A.A. Kaderli, Ö. Aydin., "Effect of percutaneous transluminal coronary angioplasty on QT dispersion and heart rate variability parameters.", Cardiovascular Journal of Africa (ISI), cilt 20(4), 240-4, 2009

7. B. Ozdemir, M. Biçer, L. Ozdemir, İ. Baran, A.A. Kaderli, T. Sentürk, A. Emül, Z.A. Yetgin, S. Güllülü, A. Aydinlar., "Aortic distensibility and coronary artery bypass graft patency.", J Cardiothorac Surg. (ISI), cilt 4, 14-20, 2009

8. Sentürk T, “Measurement of procalcitonin in acute coronary syndrome. - Yet another prognostic biomarker?”, Circ J, cilt 75(5), 1059-60, 2011

9. Sentürk T, Ozdemir B, Yeşilbursa D, Serdar OA. “Dislodgement of a sirolimus-eluting stent in the circumflex artery and its successful deployment with a small-balloon technique.” Turk Kardiyol Dern Ars, cilt 39(5), 418-21, 2011

10. Sentürk T, Ozbek C, Tolga D, Kazazoğlu AR J. deflections on ECG in severe hypothermia and hypokalaemia: a case report. Neth Heart J. 2011 May 17.

11. T. Sentürk, B. Ozdemir, M. Keçebaş, F. Beşli, D. Yesilbursa, O.A. Serdar. Ascaris-induced eosinophilic myocarditis presenting as acute ST elevation myocardial infarction and cardiogenic shock in a young woman. J Cardiovasc Med (ISI), 13(3):211-5, 2012.

12. T. Sentürk, "Platelet Function In Inflammatory Diseases: Insights From Clinical Studies.", Inflamm Allergy Drug Targets, cilt 9(5), 355-63, 2010

13. T. Sentürk, A.A. Kaderli, D. Yeşilbursa, O.A. Serdar., "Successful treatment of saphenous venous graft thrombus by tirofiban infusion.", Heart Lung. (ISI), cilt 39(3), 237-9, 2010

14. A.A. Kaderli, S. Güllülü, B. Ozdemir, T. Sentürk, A. Aydinlar, "The relationship between cardiac autonomic neuropathy and Tei index in patients with type II diabetes mellitus." Acta Cardiologica (ISI), cilt 63(5), 629-33, 2008

15. T. Sentürk, E. Sarandöl, S. Güllülü, S. Erdinç, B. Ozdemir, İ. Baran, A. Aydinlar, "Association between paraoxonase 1 activity and severity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndromes.", Acta Cardiolologica (ISI), cilt 63(3), 361-7, 2008

16. T. Sentürk, J. Cordan, I. Baran, B. Ozdemir, S. Güllülü, A. Aydinlar, G. Göral, "Procalcitonin in patients with acute coronary syndrome: correlation with high-sensitive C-reactive protein, prognosis and severity of coronary artery disease." Acta Cardiologica (ISI), 62(2), 135-41, 2007

17. D. Yesilbursa, A. Serdar, T. Senturk, Z. Serdar, S. Sağ, J. Cordan, "Effect of N-acetylcysteine on oxidative stress and ventricular function in patients with myocardial infarction", Heart Vessels (ISI), cilt 21(1), 33-7, 2006

18. Aydinlar, D. Ciçek, T. Sentürk, K. Gemici, O.A. Serdar, A.R. Kazazoglu, E. Kumbay, j. Cordan, "Primary congenital anomalies of the coronary arteries: a coronary arteriographic study in Western Turkey." International Heart Journal (ISI), cilt 46(1), 97-103, 2005

19. Baran İ, Güllülü S, Özdemir B, Aydın Kaderli A, Şentürk T, Ekbul A, Aydınlar A, Cordan J. Kollateral Dolaşım Varlığının Miyokard Canlılığı ve Revaskülarizasyon Sonrası Fonksiyonel İyileşmeye Etkisi.Türk Kardiyol Dern Arşivi. 2004;32:335-343.

20. T. Sentürk, O. Ozdabakoglu, I. Baran, "Acute myocardial infarction associated with use of herbal medication.", Clin Res Cardiol. (ISI), cilt 97(10), 784-6, 2008

21. S. Gullulu, B. Ozdemir, T. Senturk, I. Baran, J. Cordan, G. Filiz, "Cardiac metastasis in a laryngeal carcinoma and associated electrocardiographic changes.", Otolaryngol Head Neck Surg, cilt 135(4), 645-7, 2006

22. T. Sentürk, O. Kanat, T. Evrensel, A. Aydinlar., "Capecitabine-induced cardiotoxicity mimicking myocardial infarction.", Neth Heart J. (ISI), cilt 17(7-8), 277-80, 2009

23. T. Sentürk, B. Ozdemir, G. Bilgili, D. Yeşilbursa, O.A. Serdar., "A rare combination of left main coronary artery fistula to main pulmonary artery with severe left main coronary artery disease in a 69-year-old man." Heart Surg Forum (ISI), cilt 12(3), E180-1, 2009

24. T. Sentürk, Z.A. Yetgin, T. Doğan, A. Aydinlar., "Pulmonary artery coil migration after management of patent ductus arteriosus in a 65-year-old female patient.", Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI), cilt 9(3), E7-8, 2009

25. T. Sentürk, Z.A. Yetgin, T. Doğan, A. Aydinlar, "Letters to editor. Author Reply. Pulmonary artery coil migration after management of patent ductus arteriosus in a 65-year-old female patient." Anadolu Kardiyoloji Dergisi (ISI), cilt 9, 356, 2009

26. B. Ozdemir, M. Biçer, T. Sentürk, F. Beşli, D. Yeşilbursa, "Mechanical valve thrombosis in a pregnant woman: a case report.", Heart Surg Forum (ISI), cilt 12(5), 305-7, 2009

27. B. Ozdemir, T. Sentürk, A.A. Kaderli AA, M. Keçebaş, S. Güllülü, İ. Baran, O. Ozdabakoğlu, A. Aydinlar., "Postoperative regression of clubbing at an unexpected rate in a patient with aortic and mitral valve replacement due to infective endocarditis.", Irish Journal of Medical Science (ISI), cilt 178(3), 351-3, 2009

28. T. Sentürk, A.A. Kaderli, D. Yesilbursa, "Resolution of a giant atrial thrombus following anticoagulation therapy." Cardiovascular Journal of Africa (ISI), cilt 19(1), 28-30, 2008

29. T. Şentürk, A.A. Kaderli, S. Karabacak, D. Yeşilbursa, O.A. Serdar, "Pulmonary artery hypertension as an initial manifestation of Takayasu's arteritis: A case report" Respiratory Medicine CME, cilt 3(4), 211-13, 2010


1. E Yücel, A. Aydınlar, A.A. Kaderli, T. Şentürk, S. Günay, B. Özdemir, İ. Baran, S. Gullulu. Paraoxonase 1 enzyme activity in metabolic syndrome patients without coronary artery disease. 7 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. International Journal of Cardiology, 148, Antalya, Türkiye, Mart 2011

2. Z.A. Yetgin, T. Şentürk, A.A. Kaderli, Y. Sivrioğlu, D. Yeşilbursa. The comparison of depression and anxiety levels determined by self rating scales in patients with acute coronary syndrome, patients with stable coronary artery disease and patients without coronary artery disease. 7 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. International Journal of Cardiology, 80, Antalya, Türkiye, Mart 2011

3. O. Özdabakoğlu, S. Güllülü, T. Şentürk, H. Kılıçarslan, A. Tütüncü, M. Keçebaş, İ. Baran, A. Aydınlar. Evaluation of arterial stiffmess and cardiac function in patients vascular erectile dysfunction, acute effects of phosphodiesterase type 5 inhibitor tadalafil on these paramaters. 7 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, International Journal of Cardiology, 76, Antalya, Türkiye, Mart 2011

4. A.A. Kaderli, S. Gullulu, F. Coskun, E. Uzaslan, D. Yilmaz, T. Şenturk, B. Ozdemir, A. Aydinlar. Increased Tei index in patients with early grade pulmonary Sarcoidosis. 6 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in Conjunction with 59th Congress of European Society of Cardiovascular Surgery. International Journal of Cardiology, 5, İzmir, Türkiye, Nisan 2010

5. Ö. Aydin, S. Gullulu, T. Senturk, A.A. Kaderli, B. Ozdemir, İ. Baran, Ö. Aktas, A. Aydinlar. Evaluation of left ventricular function with pulsed wave tissue Doppler echocardiography in patients with subclinical hyperthyroidism. 6 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in Conjunction with 59th Congress of European Society of Cardiovascular Surgery. International Journal of Cardiology, 29, İzmir, Türkiye, Nisan 2010

6. T. Şentürk, O. Özdabakoğlu, A.A. Kaderli, B. Özdemir, A. Tütüncü, İ. Baran, S. Güllülü, V. Savcı, A. Aydınlar. Serum choline levels in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes and associations with severity of coronary artery disease, 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. Heart Surgery Forum, 25, Antalya, Türkiye, Eylül 2009

7. O.K. Ünal, S. Kiyici, T. Sentürk, T. Sahin, M. Yavuz, M. Kiyici, S. Imamoglu. An unusual presentation of autoimmune polyendocrine syndrome: a case report. European Congress of Endocrinology. Endocrine Abstracts, 280, İstanbul, Türkiye, Nisan 2009

8. A.A. Kaderli, B. Kaderli, S. Güllülü, T. Şentürk, B. Özdemir, İ. Baran, R. Avcı, A. Aydınlar. Impaired myocardial performance in patients with branch retinal vein occlusion, 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. Heart Surgery Forum, 40, Antalya, Türkiye, Eylül 2009

9. T. Şentürk, A.O. Yılmaztepe, Y. Yılmaz, O. Özdabakoğlu, A. Aydınlar, E. Ulukaya. Serum levels of M30 antigen as a new biomarker of apoptosis in patients with acute coronary syndrome and stable angina pectoris and association with severity of coronary artery disease, Fourth Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Clinical Cardiology, 29, Antalya, Türkiye, Kasım 2008

10. İ. Baran, T. Sentürk, S. Güllülü, B. Özdemir, A.A. Kaderli, A. Aydınlar. Left atrial chamber and appendage function following internal and external cardioversion of chronic atrial fibrillation, Fourth Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. Clinical Cardiology 64, Antalya, Türkiye, Kasım 2008

11. A.A. Kaderli, S. Güllülü, M. Güllülü, T. Sentürk, B. Özdemir, I. Baran, A. Aydınlar. Effects of dialysis and CAPD in end stage renal failure patients on right and left ventricular functions, Fourth Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. Clinical Cardiology, 25, Antalya, Türkiye, Kasım 2008

12. K. Karaağaç, S. Güllülü, T. Sentürk, B. Özdemir, A.A. Kaderli, S. Sağ, İ. Baran, A. Aydınlar. Aspirin resistance status as determined by the PFA-100 system among patients with coronary artery disease. Fourth Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Clinical Cardiology 56, Antalya, Türkiye, Kasım 2008

13. A.A. Kaderli, U. Yuvanc, T. Sentürk, N.B. Topal, B. Özdemir, E. Kumbay, İ. Baran, S. Güllülü, A. Aydınlar. Relationship between brachial artery intima-media thickness and coronary artery disease. Fourth Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. Clinical Cardiology, 28, Antalya, Türkiye, Kasım 2008

14. Aydınlar, T. Sentürk, B. Özdemir, A.A. Kaderli, Ö. Aydın. Effects of percutaneous coronary intervention on QT dispersion and heart rate variability parameters, Fourth Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. Clinical Cardiology, 59, Antalya, Türkiye, Kasım 2008

15. A.A. Kaderli, T. Şentürk, B. Özdemir, İ. Baran, A.R. Kazazoğlu, E. Ekicibaşı, A. Aydınlar. Association of microalbumunuria with presence and severity of coronary artery disease in nondiabetic cases. 3rd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. Cardiovascular Drugs and Theraphy, 50 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2007

16. T. Senturk, A.A. Kaderli, O. Özdabakoğlu, B. Özdemir, İ. Baran, S. Güllülü, D. Yeşilbursa, A. Aydınlar, Effects of Carvedilol on left ventricular functions and 24 hour blood pressure profile of dipper and nondipper hypertensive patients.3rd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. Cardiovascular Drugs and Theraphy, 48, Antalya, Türkiye, Kasım 2007

17. Ercan, T. Şentürk, S. Ener, M. Cengiz. Endovascular Stent Graft Treatment of Chronic Post-traumatic Aneurysm of the Thoracic Aorta, Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. Heart Surgery Forum, 95, Bodrum, Türkiye, Eylül 2006

18. M. Aydin, A. Aydinlar, T. Senturk, A.A. Kaderli, B. Özdemir, İ. Baran. Beneficial effects of QT dispersion during exercise stress test detecting ischemiae in patients with coronary artery disease, Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.Clinical Cardiology, 54, Bodrum, Türkiye, Eylül 2006

19. U. Yuvanç, D. Yeşilbursa, E. Mehmetoğlu, K. Karaağaç, Y. Saltan, T. Şentürk, A. Odabaşı, S. Güçlü, N. Şengezer, O.A. Serdar, J. Cordan. Changes of U waves during treadmill exercise testing in predicting presence of coronary artery disease. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiovascular Surgery, Heart Surgery Forum, 150, Bodrum, Türkiye, Eylül 2004

20. D. Yeşilbursa, T. Şentürk, O.A. Serdar, Z. Serdar, S. Sağ, J. Cordan. Effect of N-acetylcystein on oxidative stres and ventricular function in patints with myocardial infarction, XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiovascular Surgery, Heart Surgery Forum, 113, Bodrum, Türkiye, Eylül 2004

21. Senturk T, Gemici K, Cordan J. Holter monitoring of blood pressure changes during treadmill exercise test in normotensive and hypertensive patients. Journal of Hypertension 2002;20:394. 19 th Scientific Meeting of The International Society of Hypertension. 12th European Meeting on Hypertension. Prague, June 23-27, 2002.


1. M.A. Yılmaz, A. Aydınlar, T. Şentürk, A.A. Kaderli, B. Özdemir, İ. Baran., "Koroner arter hastalarında egzersiz stress testi sırasındaki QT dispersiyonunun miyokard iskemisinin tanısında ve değerlendirilmesindeki yararlılığı.", Medikal Network Kardiyoloji , Cilt 16(4), 233-238 pp., 2009

2. B. Özdemir, Ö. Aydın, M. Biçer, L. Özdemir, T. Şentürk, A.A. Kaderli, İ. Baran, S. Güllülü, A. Aydınlar., "Meteorolojik etkenlerin akut koroner sendromlu hastaların hastaneye başvuru ve sonuçlarına etkileri.", Cumhuriyet Tıp Dergisi, Cilt 31, 8‐14 pp., 2009

3. B. Özdemir, L. Özdemir, M. Biçer, H. Özdemir, Ö. Aydın, İ. Baran, A.A. Kaderli, T. Şentürk, S. Güllülü, C. Özbek, A. Aydınlar., "Akut Koroner Sendrom ve Stabil Koroner Arter Hastalarında Sigara içiciliği ve Nikotin Bağımlılığı", Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Cilt 13, 193-199 pp., 2009

4. Sevil Güçlü, Ali Aydınlar, Aysel Aydın Kaderli, Sümeyye Güllülü, Bülent Özdemir, Tunay Şentürk, İbrahim Baran, Metin Güçlü. Tip II diyabetes mellituslu hastalarda kardiyak otonom nöropati ile diyastolik kalp fonksiyonlarının ilişkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;33(2):55-59.

5. Tunay Şentürk, Dilek Yeşilbursa, Osman Akın Serdar, Zehra Serdar, Saim Sağ, Uğur Yuvanç, Jale Cordan. Akut ST Segment elevasyonlu miyokard infarktüsü geçiren N-asetil sistein uygulanan hastalarda oksidatif stres ve QT dispersiyonu ilişkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;32(1):29-34.

6. Uğur Yuvanç, Dilek Yeşilbursa, Tunay Şentürk, Yelda Saltan, Osman Akın Serdar, Jale Cordan. Egzersiz stres testinde değerlendirilen ST segment çökmesi, Atina QRS skoru, Duke egzersiz skoru ve basit egzersiz skorunun koroner arter hastalığını saptamadaki değeri. Türk Girişimsel Kard. Der. 2006;10:159-165.

7. T. Şentürk, O.A. Serdar., "Egzersiz Elektrokardiyogramı ve Ambulatuvar Olay Kaydediciler.", Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, Cilt 2(33), 38-45, 2006

8. Baran İ, Güllülü S, Özdemir B, Şentürk T, Aydın Kaderli A, Aydınlar A. Cordan J. Miyokard canlılığı saptanan olgularda koroner anjiyoplasti ve koroner bypass sonrası fonksiyonle iyileşmenin karşılaştırılması. MN-Kardiyoloji Dergisi, 314-320, 2005.

9. T. Şentürk, S. Güllülü., "Gebelikte Akut Romatizmal Ateş ve Tedavisi.", Türkiye Klinikleri J Int Med Sci, Cilt 1(50), 12-4, 2005

10. Şentürk T, Güllülü S, Baran İ, Aydın Kaderli A, Özdemir B, Yuvanç U, Aydınlar A, Cordan J, Özkaya G. Dipper ve Nondipper Hipertansif Hastalarda Karvedilolün Sol Ventrikül Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonlarına Etkisi ve Ambulatuvar Monitorizasyonu ile Antihipertansif Etkisinin Değerlendirilmesi. Türk Girişimsel Kard Der, 2004;8: 103-110.

11. Tunay Şentürk, Sümeyye Güllülü, Kemal Karaağaç, Uğur Yuvanç, İbrahim Baran, Bülent Özdemir, Aysel Aydın Kaderli, Deniz Sığırlı, Ali Aydınlar. Akut koroner sendromlu ve kararlı angina pektorisli hastalarda ortalama eritrosit ve trombosit hacmi. Medikal Network Kardiyoloji. 2006;13(5):312-317

12. Yuvanç U, Yeşilbursa D, Baran İ, Karaağaç K, Mehmetoğlu E, Şentürk T, Cordan J. Egzersiz stres testinde kalp hızı geri dönüşünün koroner arter hastalığı tanısındaki önemi. Medikal Network Kardiyoloji. 2005;12(1):21-26.

13. Aydınlar A, Şentürk T, Çiçek D, Baran İ, Özdemir B, Güllülü S, Yeşilbursa D, Serdar OA, Kazazoğlu AR, Kumbay E. Normotansif, Prehipertansif ve Hipertansif Hastalarda Koroner Lezyon Sayısı ve Koroner Arter Hastalığı Şiddeti. MN Kardiyoloji. 2004; 11;272-277.

14. Yuvanç U, Çiçek D, Yeşilbursa D, Karaağaç K, Şentürk T, Sığırlı D, Cordan J. Akut miyokard infarktüsünde ortalama trombosit hacminin bir yıllık mortalite ve revaskülarizasyon ihtiyacı üzerine etkisi. Medikal Network Kardiyoloji. 2004;11(6):416-420.

15. Yuvanç U, Yeşilbursa D, Mehmetoğlu E, Karaağaç K, Şentürk T, Serdar OA, Cordan J. Egzersiz stres testinde tesbit edilen U dalgası değişikliklerinin koroner arter hastalığını saptamadaki değeri. Medikal Network Kardiyoloji. 2004; 11(6):421-426.

16. K. Gemici, T. Şentürk, E. Mehmetoğlu, O.A. Serdar., "Brugada Sendromu: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi.", Medikal Network Kardiyoloji, Cilt 11(6), 451-458, 2004


1. S. Albayrak, İ. Baran, T, Şentürk, T. Kuştarcı, B. Özdemir, A.A. Kaderli, S. Güllülü, A. Aydınlar., XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Akut miyokard infarktüslü hastalarda karvedilol veya metoprolol tedavisinin okside LDL ve serum paraoksonaz 1 aktivitesi üzerindeki etkisi", 274 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2010

2. A.A. Kaderli, S. Özbay, M. Keçebaş, T. Şentürk, B. Özdemir, İ. Baran, S. Güllülü, A. Aydınlar., XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Tip II diyabetes mellituslu kardiyak otonomik nöropatili olgularda arteriyel sertlik", 110 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2010

3. A.A. Kaderli, S. Güllülü, F. Coşkun, E. Uzaslan, T. Şentürk, A. Aydınlar., XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Sistemik Sarkoidozlu Hastalarda Sol Ventrikül Kasılmasının İzovolümik Akselerasyon ile Değerlendirilmesi", 32 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2009

4. E. Yücel, A. Aydınlar, A.A. Kaderli, T. Şentürk, B. Özdemir., XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Suppl" bildiri kitapçığındaki "Koroner arter hastalığı olan ve olmayan metabolik sendromlu hastalarda paraoksonaz enzim aktivitesinin karşılaştırılması", 134 pp., İstanbul, Türkiye., Ekim 2009

5. S. Eryılmaz, A. Aydınlar, T. Şentürk, A. Ursavaş, A.A. Kaderli, B. Özdemir., XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Suppl" bildiri kitapçığındaki "Uyku apne sendromunda sürekli hava yolu pozitif basınç (CPAP) tedavisinin arteriyel sertlik "stiffness"ve arteriyel elastisite üzerine etkisi.", 138 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2009

6. M. Fazlıoğlu, T. Şentürk, E. Kumbay, A.A. Kaderli, B. Özdemir, İ. Baran, S. Güllülü, A. Aydınlar., XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Arteriyel sertlik ile koroner arter hastalığının şiddeti ve yaygınlığı arasındaki korelasyon ve elastisite kaybı", 30 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2008

7. U. Eryılmaz, Y. Aktürk, T. Şentürk, D. Yeşilbursa, O.A. Serdar., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Trombolitik tedavi uygulanan ST segment yükselmeli miyokard infarktüsünde N-terminal probrain natriüretik peptidin prognostik değeri", 96 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007

8. Y. Aktürk, E. Yücel, H. Uçar, T. Şentürk, O. Özdabakoğlu, D. Yeşilbursa, O.A. Serdar, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Hipertansif olgularda kan basıncının diürnal değişikliğinin aortun elastik özelliklerine etkisi", 69 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007

9. S. Sağ, D. Yeşilbursa, K. Dilek, T. Şentürk, S. Güllülü, O.A Serdar, A. Aydınlar, XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Kronik böbrek yetersizliği hastalarının hemodiyaliz öncesi ve sonrası doku Doppler ekokardiyografi bulguları", 56 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007

10. Y. Aktürk, H. Uçar, O. Özdabakoğlu, E. Yücel, T. Şentürk, D. Yeşilbursa, O.A. Serdar., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Hipertansif olgularda diürnal kan basıncı paterninin egzersiz testi sonundaki kalp hızı toparlanmasına etkisi", 21 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007

11. T. Şentürk, J. Cordan, B. Özdemir, İ. Baran, S. Sağ, A.A. Kaderli, S. Güllülü, A. Aydınlar., XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Akut koroner sendromlu hastalarda prokalsitonin düzeyleri: High sensitive CRP düzeyleri, koroner arter hastalığının şiddeti ve prognozu ile ilişkisi", 82 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2006

12. S. Güçlü, A. Aydınlar, A.A. Kaderli, T. Senturk, B. Özdemir, İ. Baran, S. Güllülü., XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Tip II Diyabetes Mellituslu hastalarda kardiyak otonom nöropati ile miyokard performans indeksi ilişkisi", 6 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2006

13. T. Şentürk, E. Sarandöl, K. Karaağaç, S. Erdinç, A.A. Kaderli, İ. Baran, B. Özdemir, S. Güllülü, A. Aydınlar, J. Cordan., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Akut koroner sendromlu hastalarda serum paraoksonaz aktivitesi ile koroner arter hastalığının şiddeti ve erken dönem prognoz ile ilişkisi", 133 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2005

14. T. Şentürk, E. Sarandöl, S. Güllülü, S. Sağ, S. Erdinç, İ. Baran, B. Özdemir, A.A. Kaderli, A. Aydınlar, J. Cordan., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Akut koroner sendromlu hastalarda serum paraoksonaz ve arilesteraz aktivitesi", 141, Antalya, Türkiye, Kasım 2005

15. U. Yuvanç, D. Yeşilbursa, E. Mehmetoğlu, K. Karaağaç, T. Şentürk, Y. Saltan, O.A. Serdar, J. Cordan., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Egzersiz stres testinde değerlendirilen ST segment çökmesi, Atina QRS skoru, Duke egzersiz skoru ve basit egzersiz skorunun koroner arter hastalığını saptamadaki değeri", 399 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2004

16. T. Şentürk, D. Yeşilbursa, O.A. Serdar, Z. Serdar, S. Sağ, J. Cordan., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda N-asetil sisteninin oksidatif stres ve QT dispersiyonu üzerine etkisi.", 464 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 2004

17. Ş. Coşkun, J. Cordan, A.A Kaderli, B. Özdemir, İ. Baran, S. Güllülü, D. Yeşilbursa, T. Şentürk, E. Mehmetoğlu, A.Y. Odabaşı, O.A. Serdar, A.R. Kazazoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi" bildiri kitapçığındaki "Hipertansiyonlu Hastalarda Mikroalbuminüri Düzeylerinin Koroner Arter Hastalığı ve Sol Ventrikül Kitlesi ile İlişkisi", 434, Antalya, Türkiye, Kasım 2004


1. A.R. Kazazoğlu, T. Şentürk, ed. J. Cordan, D. Yeşilbursa, S. Güllülü, İ. Baran, KARDİYOLOJİ (Kalp yetersizliği tedavisi), 145-150, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005

2. T. Şentürk, A. Aydınlar, ed. J. Cordan, D. Yeşilbursa, S. Güllülü, İ. Baran, KARDİYOLOJİ (Ventriküler aritmiler), 217-224, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005

3. T.Şentürk, S. Güllülü., ed. J. Cordan, D. Yeşilbursa, S. Güllülü, İ. Baran., KARDİYOLOJİ (Aterosklerozun patogenezi), 247-250, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005

4. T. Şentürk, A. Aydınlar, ed. J. Cordan, D. Yeşilbursa, S. Güllülü, İ. Baran., KARDİYOLOJİ (Miyokard iskemisi), 265-273 Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005

5. T. Şentürk, A. Aydınlar., ed. J. Cordan, D. Yeşilbursa, S. Güllülü, İ. Baran., KARDİYOLOJİ (Kararlı angina pektoris), 275-284, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005

6. T. Şentürk, A. Aydınlar., ed. J. Cordan, D. Yeşilbursa, S. Güllülü, İ. Baran., KARDİYOLOJİ (Kararsız angina pektoris), 285-294, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005

7. A.R. Kazaoğlu, T. Şentürk, ed. J. Cordan, D. Yeşilbursa, S. Güllülü, İ. Baran., KARDİYOLOJİ (Koroner arter hastalıklarında invaziv girişim), 315-317, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005

8. A.R. Kazazoğlu, T. Şentürk, ed. J. Cordan, D. Yeşilbursa, S. Güllülü, İ. Baran., KARDİYOLOJİ (Pulmoner hipertansiyon), 349-359, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005

9. T. Şentürk, A. Aydınlar., ed. J. Cordan, D. Yeşilbursa, S. Güllülü, İ. Baran, KARDİYOLOJİ (Kardiyomiyopatiler), 355-370, Bursa, Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2005

10. T. Şentürk, Osman Akın Serdar, ed. Ö. Kozan, TEMEL KARDİYOLOJİ (Kalp yetersizliği tedavisi tanımı ve patofizyolojisi), 577-590, Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2011


Prof. Dr. Tunay Şentürk

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı


İletişim ve Randevu

Görükle / Bursa

tunaysenturk@gmail.com

+90 (224) 295 16 64